K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o. Sp.k.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0000590326
Kapitał zakładowy: 254 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25

Nasza kadra

Zdzisław Sobków

Prezes Zarządu
tel. 68-360 00 70
wew. 13, 44
z.sobkow@feryster.pl
email alternatywny:
feryster1@gmail.com
tel. kom. 603 210 543

Godziny pracy:
9:00 - 15:00

Barbara Sobków

Członek Zarządu
Dyrektor ds. administracyjno kadrowych

tel. 68-360 00 70
wew. 10
b.sobkow@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12
a.poniewierka@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24
a.sygutowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Adam Miśków

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.miskow@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor

tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 22
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog
tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 16
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dławik typ DTS na rdzeniu typu RTF

Dławiki skompensowane prądowo nawijane na rdzeniach toroidalnych

Zastosowanie:
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektrycznych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w przewodach stosowanych do przesyłania danych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi pojazdami mechanicznymi
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w końcówkach sieci ISDN oraz w szerokopasmowych urządzeniach ISDN z asynchroniczną wymianą danych

Możliwość zastosowania obudowy lub podstawki w wersji V i H.

Wymiary [mm]
Typ A B C ØD E
DTS-10x6x31152041
DTS-12,5x7,5x5146,52062
DTS-16x9,5x6,519,58,5206,52
DTS-20x10x1021,512,52082
DTS-25x15x102713209,82
DTS-25x15x10-CC2713209,82
DTS-31x19x13331520142
DTS-40x24x16411720242

Dławiki toroidalne skompensowane prądowo są używane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektronicznych. Składają się z rdzenia toroidalnego z dwoma nawiniętymi przeciwsobnie uzwojeniami o jednakowych właściwościach magnetycznych. Dzięki takiemu nawinięciu uzwojeń zmiany indukcji powodowane przez symetrycznie działające prądy są całkowicie wyrównywane bądź niwelowane. Efekt ten jest skuteczny dla prądów o wysokim natężeniu, dzięki temu dławiki te mogą być stosowane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektrycznych wywołujących asymetryczne zakłócenia. Symetryczne zakłócenia napięciowe są tłumione tylko do pewnego stopnia. Ryzyko przemodulowania i zmniejszenia efektywnej przenikalności rdzenia jest eliminowane dzięki określonej strukturze uzwojeń oraz dzięki adekwatnym wymiarom rdzenia zaprojektowanym zgodnie z określonymi zastosowaniami. Do wykonywania rdzeni dławików toroidalnych skompensowanych prądowo są używane materiały ferrytowe z wysoką przenikalnością początkową (mi=4000¸10000). Zobacz też: DUS, D-ES.