K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dławik typ D-ES na rdzeniu typu EE, EF

Dławiki skompensowane prądowo używane w filtrach wejściowych


Dławiki stosowane do zasilaczy impulsowych i innych urządzeń elektronicznych wprowadzających zakłócenia do sieci energetycznej. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami tłumienia zakłóceń ze względu na zastosowanie rdzenia o bardzo wysokiej przenikalności. Ze względu na konstrukcję karkasu zajmuje stosunkowo niewiele miejsca na obwodzie drukowanym.


Zastosowanie:
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w urządzeniach elektrycznych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych i elektronicznych tablicach rozdzielczych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w przewodach stosowanych do przesyłania danych
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w elektrycznych systemach sterowania silnikowymi
    pojazdami mechanicznymi
  • tłumienie zakłóceń interferencyjnych w końcówkach sieci ISDN oraz w szerokopasmowych urządzeniach ISDN
    z asynchroniczną wymianą danych

Dzięki takiemu nawinięciu uzwojeń zmiany indukcji powodowane przez symetrycznie działające prądy są całkowicie wyrównywane bądź niwelowane. Efekt ten jest skuteczny dla prądów o wysokim natężeniu, dzięki temu dławiki te mogą być stosowane do tłumienia zakłóceń w urządzeniach elektrycznych wywołujących asymetryczne zakłócenia. Symetryczne zakłócenia napięciowe są tłumione tylko do pewnego stopnia. Ryzyko przemodulowania i zmniejszenia efektywnej przenikalności rdzenia jest eliminowane dzięki określonej strukturze uzwojeń oraz dzięki adekwatnym wymiarom rdzenia zaprojektowanym zgodnie z określonymi zastosowaniami. Do wykonywania rdzeni dławików toroidalnych skompensowanych prądowo są używane materiały ferrytowe z wysoką przenikalnością początkową (mi=4000¸10000). Zależne od sposobu nawinięcia uzwojeń pole rozproszenia tych dławików może być utrzymane na niskim poziomie. Dławiki z rozdzielonymi uzwojeniami posiadają lepszą izolację uzwojeń, ale silniejsze pole rozproszenia niż dławiki z uzwojeniami nawiniętymi bifilarnie, których pole rozproszenia jest minimalne.

Zobacz też DTS, DUS