K
A
D
R
A

FERYSTER® Sp. z o.o.

ul.Traugutta 4, 68-120 Iłowa
NIP: 9241814861
REGON: 080065589
KRS: 0001015898
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Dane kontaktowe

tel: 68-360 00 70

tel: 68-360 00 76

tel: 68-360 00 77

tel: 68-478 07 06

tel: 68-478 07 25


Santander Consumer Bank S.A.
62 1500 1810 1218 1005 2882 0000

Nasza kadra

Jacek Sieński

Członek Zarządu
Kierownik ds. sprzedaży, zaopatrzenia i marketingu.

Specjalista ds. kontaktów z zagranicą
tel. 68-360 00 70
wew. 16
tel. kom. 723 003 020
j.sienski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dawid Makowski

Członek Zarządu
Kierownik produkcji
Specjalista ds. BHP

tel. 68-360 00 70
wew. 20
tel. kom. 661 251 830
d.makowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Poniewierka

Członek Zarządu
Główna księgowa

tel. 68-360 00 70
wew. 12


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Jadwiga Pietkiewicz

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 29


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Anna Sygutowska

Księgowa
tel. 68-360 00 70
wew. 24


Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Roman Mandziejewicz

Konsultant ds. projektów
tel. 77 544 39 44
tel. kom. 602 351 881
r.mandziejewicz@feryster.pl

Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Jakub Kalus

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 39
j.kalus@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Norbert Mięki

Konstruktor
tel. 68-360 00 70
wew. 21
n.mieki@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Andrzej Szymczak

PRACOWNIK DZIAŁU KONSTRUKCYJNEGO
OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

tel. 68-360 00 70
wew. 17
a.szymczak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Dariusz Poprawski

Informatyk
tel. 68-360 00 70
wew. 22
d.poprawski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 14:00

Anna Krupa

Logistyk
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 576 776 610
wew. 14
a.krupa@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Joanna Herczakowska

Pracownik działu logistyki
tel. 68-360 00 70
wew. 18
j.herczakowska@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Paweł Jakubiak

Obsługa reklamacji
Specjalista ds. kontroli jakości
Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

tel. 68-360 00 70
wew. 28
p.jakubiak@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Daniel Sygutowski

Technolog

tel. 68-360 00 70
wew. 15
tel. kom. 575 877 955
d.sygutowski@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Hołodziuk

Handlowiec
tel. 68-360 00 70
wew. 38
tel. kom. 575 771 277
m.holodziuk@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

Monika Jastrząb

Specjalista ds. kadr i płac
tel. 68-360 00 70
tel. kom. 730 770 488
wew. 19
m.jastrzab@feryster.pl

Godziny pracy:
7:00 - 15:00

ODSTĘPY IZOLACYJNE - TEORIA

Już we wczesnej fazie projektowania urządzeń elektronicznych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe określenie odstępów izolacyjnych powietrznych oraz po izolacji. Pozwala to uniknąć późniejszych problemów projektowych. Często bowiem urządzenia nie przechodzą testów przez błędne obliczenie lub nawet przeoczenie odstępów izolacyjnych powietrznych i po izolacji w fazie projektowania.

Odstęp po izolacji (ang. Creepage distance). Odstęp po izolacji jest to najkrótsza droga pomiędzy dwoma przewodnikami mierzona wzdłuż powierzchni izolacji. Zachowanie właściwych odstępów po izolacji chroni przed przejściem prądów pełzających jak i procesem powstawania ścieżek przewodzących na powierzchni izolacji, które są skutkiem wyładowań elektrycznych powstających w pobliżu przewodnika. Odporność na prądy pełzające zależy w głównej mierze od dwóch czynników: wartości współczynnika CTI (ang. Comparative Tracking Index) materiału izolacyjnego oraz zanieczyszczeń występujących w środowisku pracy.


Odstępy izolacyjne
po izolacji

Odstępy izolacyjne powietrzne (ang. Clearance distance). Odstęp izolacyjny powietrzny jest najkrótszą drogą pomiędzy dwoma przewodnikami mierzoną w powietrzu. Odstęp ten zapobiega przeskokowi iskry pomiędzy elektrodami, który powodowany jest przez jonizację powietrza. Na odległość odstępu ma wpływ wilgotność względna, temperatura, oraz stopień zanieczyszczeń środowiska.Odstępy izolacyjne
powietrzne

Odstępy izolacyjne są również istotne z punktu widzenia konstruktora elementów indukcyjnych, dlatego też nasi klienci proszeni są o ich określenie. Zachowanie wspomnianych odstępów jest szczególnie ważne, jeżeli projektowane urządzenie ma być zgodne z wymogami polskich norm. Dlatego też konstruktor/projektant powinien dokonać klasyfikacji urządzenia określając, w zależności od jego zastosowania, wymogi norm które dane urządzenia musi spełniać. Następnie na podstawie danych norm określić odstępy izolacyjne. Wśród polskich norm, dotyczących urządzeń elektronicznych, najczęściej pojawiają sie normy:

 • EN-61558-2-16 Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych
 • EN-60950 Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
 • EN-60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
 • EN-60079 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 • EN-60335 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego.
 • EN-60065 Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania.

Przed przystąpieniem do określenia odstępów izolacyjnych konieczne jest zapoznanie się z pojęciami stosowanymi w polskich normach tj. grupy materiałowej stosowanych materiałów izolacyjnych, klasy zanieczyszczeń środowiska pracy oraz grupy przepięciowej, w której urządzenie ma pracować. Grupy materiałowe zależą od wskaźnika odporności na prądy pełzające (CTI) i klasyfikowane są następująco:

Podział wg. norm europejskich
Grupa Materiałowa I CTI > 600
Grupa Materiałowa II 400 < CTI < 600
Grupa Materiałowa IIIa 175 < CTI < 400
Grupa Materiałowa IIIb 100 < CTI < 175
Podział wg. norm amerykańskich
Grupa Materiałowa 0CTI > 600
Grupa Materiałowa 1400 < CTI < 600
Grupa Materiałowa 2250 < CTI < 399
Grupa Materiałowa 3175 < CTI < 250
Grupa Materiałowa 4100 < CTI < 175
Grupa Materiałowa 5CTI < 100

Grupy zanieczyszczeń - zależności od środowiska pracy urządzenia rozróżnia się 3 grupy zanieczyszczeń:

 • Grupa 1 - brak zanieczyszczeń lub występują tylko suche nieprzewodzące zanieczyszczenia. Zwykle urządzenia zamknięte hermetycznie lub zalewane bez dostępu wilgoci i kurzu,
 • Grupa 2 - występują tylko nieprzewodzące zanieczyszczenia które na skutek przypadkowej kondensacji, mogą czasowo stać się przewodzącymi. Większość urządzeń domowych, biurowych itp.
 • Grupa 3 - możliwość wystąpienia zanieczyszczeń przewodzących, powodowanych np. przez przewodzący kurz, deszcz, śnieg.

Kategorie przepięć. Polska norma PN-IEC 60364 określa cztery kategorie przepięć.

 • kategoria IV - urządzenia, w których ochrona i instalacja muszą być projektowane z uwzględnieniem przepięć zarówno atmosferycznych, jak i łączeniowych, przepięcia ograniczone do 6 kV,
 • kategoria III - obwody i instalacje narażone na przepięcia atmosferyczne zredukowane oraz przepięcia łączeniowe, przepięcia te nie powinny przekraczać 4 kV,
 • kategoria II - urządzenia zasilane z obwodów nienarażonych na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, ale narażonych na przepięcia łączeniowe i przepięcia atmosferyczne, przepięcia te powinny być zredukowane do 2,5 kV,
 • kategoria I - obejmuje urządzenia, których poziom przepięć jest ograniczony np. przez ograniczniki przepięć, przepięcia te nie powinny przekraczać 1,5 kV.

Przy projektowaniu urządzeń domowych, biurowych itp. (zasilanych z sieci do 300VAC) brana jest pod uwagę kategoria II - 2,5kV.

Klasy izolacji. Kolejnym ważnym pojęciem jest klasa izolacji. Wyróżnia się cztery klasy izolacji: funkcjonalna, podstawowa, dodatkowa oraz wzmocniona. Jako że podział na klasy izolacji jest tematem obszernym odsyłamy zainteresowanych do polskich norm np.: PN-EN 60950 rozdział 2.9.3. Jednak zdecydowana większość urządzeń wymaga stosowania izolacji wzmocionej (ang. Reinforced). Po za tym przyjęcie w obliczeniach klasy izolacji wzmocnionej daje nam pewność, że urządzenie będzie spełniać wymogi niższych klas izolacji.